Välkommen till FRU

AKTUELLT

Välkommen på årsmötet 2020!

31 mars kl. 17.45-20.00, nära Fridhemsplan, Stockholm

Årsmötet föregås av två kortare föredrag:
Minna Teriö berättar om resultat och lärdomar från examensarbetet ”What’s in it for me? A process evaluation of the implementation of a mobile phone-supported intervention after stroke in Uganda”.

Inka Löfvenmark berättar om den 4e AFSCIN (African Spinal Cord Injuring Network) konferensen i Johannesburg som hon deltar på nu i mars 2020 och ger en inblick till ryggmärgsskadesituationen i södra Afrika och hur nätverket fungerar.

Läs mer under kommande aktiviteter

OM FRU

FRU arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. Vi ser CBR (Community-Baised Rehabilitation) som ett viktigt verktyg för att uppfylla den visionen.

FRU vill bidra till allas lika rätt att delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt.

FRU vill följa FNs Deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

FRU betonar vikten av att personer med funktionsnedsättningar deltar i beslut som rör dem själva.

*) CBR – Community Based-Rehabilitation. En strategi som utarbetats av WHO.

Läs mer Varför vi behövs

 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till FRU

Ladda hem vår broschyr

FRU-broschyr_juni_2013

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ladda hem vår broschyr