LITTERATUR

Assistive technology, human rights and poverty in developing countries. Perspectives based on a study in Bangladesh
Av Johan Borg 2011

A PhD thesis on assistive technology, human rights ond poverty in developing countries
has now been made available electronically by Lund University, Sweden, available on this link;
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1763855&fileOId=1766394

Personer med funktionsnedsättning – en diskriminerad minoritet
Av Roland Håkansson och Ingela Friman 2010
Av världens befolkning beräknas ca 10% leva med funktionsnedsättning, behoven och levnadsvillkoren är mycket olika. De flesta lever i låg- och mellan inkomstländer. 2006 antogs FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Community-Based Rehablitation erbjuder en strategi att förverkliga dessa rättigheter. Inför valet frågade FRU och Shia de olika politiska partierna vad de ville göra för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom. Svaren redovisas i artikeln.

Folkrörelsebiståndet behövs och gör skillnad
Av Forum Syd
Folkrörelsebiståndet behövs och gör skillnad. Varje dag förbättrar folkrörelser världen över demokratin. Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer (FRU) har bidragit med viktiga resultat och deltar i kampanjen 100 resultat för demokrati. Läs om FRU och andra organisationers resultat på Forum Syds kampanjsida på www.forumsyd.org

CBR för CBID
Av Joakim Davidsson 2010
Rapport från den kontinentala kongressen om CBR för en inklusiv utveckling i Latinamerika. CBR presenterades under kongressen som ett verktyg för CBID, Community Based Inclusive Development.

Indienrapport om Singoalla Tiroler
Redigerad av Anna Lindström 2009
Presentation av CBR-projekt i Indien, nedskrivet av Anna Lindström på FRU-möte 29/1 2009. Presentationen ”Intryck från ett CBR-nätverk i Indien” gjordes av Singoalla Tiroler som arbetat som volontär i tre månader på CBR Network i Bangalore i södra Indien som är ett kunskapscenter och advocacy-organisation för CBR i främre Asien.

Bangladeshrapport av Barbro Henriksson
Av Anna Lindström 2009
Barbro Henriksson, sjukgymnast berättade om sitt arbete i Bangladesh under rubriken ”Bybaserad rehabilitering i Bangladesh – de 68 000 byarnas land”.

Community-Based Rehabilitation, CBR, i Ryssland
(PDF, 233 kb)
Av Anita Hammarberg 2008
I denna studie följs processen när Community-Based Rehabilitation (CBR) introducerades i Novgorodregionen i Ryssland.

Moçambique-rapport på FRU-möte 2 december 2008
Av Anna Lindström
Gábor Tiroler och Joakim Davidsson höll en CBR-kurs i oktober 2008 tillsammans med ADEMO, en handikapp-organisation i samhället och distriktet Monapo. Professionella från hälso- och socialsektorn deltog i kursen tillsammans med ADEMOs medlemmar med funktionsnedsättning.

CBR utbildning Karolinska Institutet
Av sekr FRU 2009
Helene Fitinghoff och Susanne Guidetti informerar om CBR-utbildningen på KI

Resebrev från Anna-Clara i Palestina och Israel
Av Anna-Clara
Resebrev från maj år 2008.

Uzbekistan
Av Joakim Davidsson 2007
Sammanfattning av föreläsning av Karin Nurmi som arbetat 2 år som sjukgymnast i Uzbekistan. Föreläsningen hölls i samband med FRUs årsmöte 2007.

Utveckling som frihet för och med personer med funktionsnedsättning.
(PDF, 151.9 kb)
Av Joakim Davidsson 2004
Erfarenheter från Lettland, Rumänien, Ryssland, Sverige och Vitryssland.

CBR Joint Position Paper and its practice, examples from India and Iran
(PDF, 1111 kB)
Av Chapal Khasnabis 2007
Chapal leder arbetet med utveckling av CBR på WHO i Genéve. Han presenteras nyheterna om samhällsbaserad re/habilitering somWHO, UNESCO och ILO utformatiettgemensamtpolicydokument ”CBR: A Strategy for Rehabilitation, Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disabilities – A Joint Position Paper”

CBR-Guidelines Translating Policy into Action
(PDF, 997kB)
Av Chapal Khasnabis 2008
Chapals eftermiddagspresentation på FRU-seminariet (mars 07) av arbetet med CBR-Guidelines för lansering 2008.

Förstudie till projekt i Mocambique
Av Ingela Friman 2006
Syftet var att närmare undersöka hur FRU på bästa sätt kan bistå handikappföreningen Ademo i distriktet Monapo (LEO). Förstudien ska resultera i en projektplan som vidareutvecklas till en projektansökan.

Beställ CBR-manualen
(PDF, 57,5 kb)
Av Anna Lindström
Information om hur du kan beställa CBR-manualen, mer information finns även under rubriken beställ från WHO.

Beställ från WHO
(PDF, 19 kb)
Av Anna Lindström
Hjälp för att beställa material från WHO, exempelvis CBR-manualen eller CBR joint position paper.

Being parents/guardians of disabled children in a low income area in rural Mexico
(PDF, 167 kb)
Av Klara Stintzing 2006
Kvalitativ intervjustudie om hur det är att ha ansvar för barn med funktionshinder i låginkomstomrdåenMexico.

SHIAs manual om HIV/AIDS
(PDF, 398 kb)
Av SHIA
It has been estimated that globally there are 335 million people living with different types of disabilities; physical, sensory (deafness, blindness), or intellectual disabilities. 70 per cent of whom live in developing countries. They are incorrectly believed to be sexually inactive and at less risk of violence or rape than their non-disabled peers. Concerns
about the lack of access that this marginalized group has to HIV/AIDS programmes have been raised by organizations working for and with disabled people. It is evident that
disabled people are less likely that their non-disabled peer to access HIV/AIDS prevention and care services.

Piña Palmera – möjligheter till utveckling för individ och samhälle
(PDF, 28 kb)
Av Joakim Davidsson 2006
Under ca 7 månader från september 2005 till april 2006 jobbade Joakim Davidsson som volontär paPiña Palmera. Det var en rik och inspirerande tid, tycker han. Läs hans spännande rapport!

Mänskliga rättigheter, MR-dagarna
Av Ulrika Kenney-Wallbing och Klara Stintzing 2006
Mänskliga rättigheter, MR-dagarna, arrangerat av Forum för Mänskliga rättigheter, Malmö, November 2006.
Sammanfattning av tal och seminarium från MR-dagarna.

Arbetsterapeuter möter världen: Erfarenheter från u-länder
(PDF, 674 kB)
Av Linda Axlid 2000
Fem arbetsterapeuter som verkat i olika U-länder intervjuas om sina erfarenheter.

The Salamanca statement, on principles, policy and practice in special needs education 1994
Av Adopted by acclamation, Salamanca, Spain 1994
Reaffirming the right to education of every individual, as enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights; and renewing the pledge made by the world community at the 1990 World Conference on Education.

Community-Based Rehabilitation (CBR)
Av ILO, UNESCO &WHO 2004
ILOs, UNESCOs and WHOs agreement on a common approach for the promotion of CBR programmes, and to facilitate multisectoral coordination and cooperation in the implementation of CBR programmes.

CBR is not a medical system
Av EinarHelander 2004
After 25 years of CBR there are still some people – for reasons that are unknown – who propagate the idea that CBR is based on a medical system. The reality is totally different.

What is community-based rehabilitation?
Av EinarHelander 2004
Definition of CBR (Community-Based Rehabilitation).

Oktober, november och december 2001 med Projimo – erfarenheter och reflexioner
Av Joakim Davidsson 2003
Joakim berättar om sin resa till Mexico och sitt volontär arbete på PROJIMO.

Två månader i Ghana
Av Joakim Davidsson 2003
Joakim berättar om sin resa till Ghana och kontakten med BELO (Better Life Oragnisation).

Community-Based Rehabilitation in Uganda 5
Community-Based Rehabilitation in Uganda (appendix)
(PDF, 207 kb)
Av Mona Wolvén
Appendix to Monas report about CBR in Uganda.
(PDF, 332 kB)
Av Mona Wolven

To increase the access of rehabilitation services and improve the situation for people with disabilities in Uganda the Government in 1986 adopted the CBR-strategy.

Community-Based Rehabilitation For and With Disabled People
(PDF, 231 kB)
Av Gabor Tiroler
This compendium is meant to be of use to people with disabilities, their families, their organizations and all those who care to improve services and promote human rights in Latvia.

Disability, Rehabilitation and HIV
(PDF, 46 kB)
Av Geert Vanneste
Intervention with disabled people (rehabilitation/integration) is no more possible without addressing specific HIV issues.