Folkrörelsebiståndet behövs och gör skillnad

I hundra dagar inför demokratidagen har Forum Syd och våra medlemsorganisationer presenterat bra och viktiga resultat i kampanjen ”100 resultat för demokrati!”

Mikrokrediter till kvinnor i Angola, lantbrukare i Honduras som får papper på att de äger sin mark, rätt för hivpositiva att slippa bli avskedade och utbildning för flickor i Afghanistan. Det är bara några få exempel på det som kallas folkrörelsebistånd.

Demokrati handlar om mycket mer än att rösta i allmänna val. Folkrörelser världen över samarbetar för att göra det möjligt för utsatta människor att organisera sig och kunna utkräva ansvar av myndigheter och regeringar. Först när det är möjligt kan man prata om verklig demokratiutveckling.
Demokrati blir aldrig ”klart” utan byggs i en ständigt pågående process. Det här glöms ofta bort i svensk biståndsdebatt som kräver på snabba tydliga resultat. Men det finns ingen ”quick fix” och färdiga modeller som fungerar överallt. All utveckling måste komma underifrån.

Förutom att lyfta fram bra resultat av folkrörelsebistånd har kampanjen ”100 resultat för demokrati” också varit ett sätt att försöka få in ett internationellt perspektiv inför det svenska valet.

På Forum Syds hemsida www.forumsyd.org hittar du de 100 samlade resultaten för en bättre värld och kan läsa mer om kampanjen.

Forum Syd