ARTIKLAR

Conference Report
(PDF, 533 kB)
Av Christina Johnsson Schön
Theology, Disability and Human Dignity Conference 18 – 20 May 2011.

C-uppsats i utvecklingsstudier 2 jan 2011.
(PDF, 842 kB)
Av Joakim Davidsson

Community-Based Inclusive Development as a strategy for Millennium Development Goals

Abstract Disability is often synonym with poverty which is not just about economic development, though important if the resources are distributed democratically. The theoretical framework of Amartya Sen is used where poverty comprises many aspects such as lack of substantive and instrumental freedoms. Persons with disability often experience severe discrimination, marginalization and social stigmatization. The deprivation trap described by Robert Chamber with powerlessness, isolation, poverty, physical weakness and vulnerability is, according to this thesis, highly applicable concerning the discourse of disability. Community-Based Rehabilitation (CBR) may serve as a strategy for Community-Based Inclusive Development (CBID) to counter excluding processes on individual as well as societal level. The impact of CBID on substantive and instrumental freedoms and the interlinked empowering processes is examined by the example of the rural rehabilitation center Piña Palmera in Mexico. The study supports that the work for CBID promotes sustainable processes that may contribute to achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) and go further. It is argued that there exists a need for an increased influence of vulnerable groups on the public policy combined with a fulfillment of the obligations by the authorities.

Slutrapport, Moçambiqueprojektet.
Av Kerstin Bergenholtz och Ingela Friman 2010

Denna slutrapport omfattar projektperioden från maj 2008 till och med augusti 2010. FRU har tillsammans med Ademo-Monapo i Moçambique genomfört ett projekt med målet att människor med funktionshinder självständigt skulle klara sin försörjning. Med hjälp av CBR – Community Based Rehabilitation och utbildning i andra aktiviteter har Ademo-Monapos 435 medlemmar med funktionsnedsättning fått ökad kunskap och medvetenhet, så att de självständigt kan klara sin dagliga livsföring och bidra till sin försörjning.

Nya CBR Guidelines Empowerment 2011

Community based inclusive development model
Ingela Friman informerar om avsnittet Empowerment och ger exempel från det pågående projektet i Moçambique.

Doktorsavhandling om rehabilitering i Bangladesh
(PDF, 564 kB)
Av Johan Borg  2011.
ASSISTIVE TECHNOLOGY, HUMAN RIGHTS AND POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES.

Perspective based on a study in Bangladesh.

Strokerehabilitering i Uganda.
(PDF, 148 kB)
Av Kristin Karlsson och Petra Källgren 2008 .
A description of the occupational therapists experiences of stroke rehabilitation in Uganda.

Beskrivning av arbetsterapeuters erfarenheter av stroke rehabilitering i Uganda.

Nu som pdf fil.

Powerpointpresentation om CBR
(PDF, 3,46 MB)
Av Chapal Khasnabis

Sammanställd av Chapal Khasnabis, som har lett arbetet med utveclking av CBR Guidelines på WHO i Genéve.
Vid F.R.U.s årsmöte 9 april 2011, gavs den här presentationen av Anna Lindström.

Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv 7,5 hp.
Av Karolinska Institutet. Aktuella kurser.
Syftet med denna interprofessionella kurs är att du tillägnar dig kunskap om teori och praktik gällande rehabiliterande åtgärder i hemmet såväl i samhället som utifrån ett globalt perspektiv. Kursen ger också kunskap om formell och informell vård och rehabilitering, samt hur detta kan påverka personers boende och hälsa.

Text om CBID baserad på en c-uppsats i utvecklingsstudier 2010.
Av Joakim Davidsson
Community Based Inclusive Development as a strategy for MDGs
How can marginalized groups achieve a substantial influence on the public policy in a sustainable way and not just in a limited number of communities? How can the governments and politicians join with the people to fulfill their obligations to the citizens concerning human rights? May the work for community based inclusive development (CBID) be a possible way for a public policy which allocate resources according to the priorities of persons experiencing marginalization? The capabilities of the citizens, crucially depend on among other things economic, social, and political arrangements.
(Sen, 1999).

F.R.U. Närbaserad rehab i U-länder, i tidningen Arbetsterapeuten.
Av Cristina Johnsson Schön och Catharina B. Tunestad
Text: Christina Johnsson Schön, bitr. sekr. FRU

Den 30 oktober anordnade FRU, Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer, med anledning av föreningens 25 årsjubileum, ett internationellt seminarium om den nya globala CBR strategin för personer med funktionsnedsättning.

Empowering the rural disabled in Asia and the Pacific

Artiklar som belyser situationen för personer med funktionshinder på landsbygden i asien och oceanien.

Övergrepp mot barn – Einar Helander intervjuas i Läkartidningen

Artikeln och intervjun i Läkartidningen 2010 är skriven och gjord av frilandsjournalist Peter Örn med anledning av att Einar Helander de senaste sju åren har ägnat sig åt att sammanställa en rapport över barnens utsatta situation i världen. »Children and violence. The world of the defenceless«, gavsut 2008 (Palgrave Macmillan). Den nya boken heter »Children and violence: the pandemic«.