Nya CBR Guidelines Empowererment

Nya CBR Guidelines Empowerment
Publicerad: 2011-05-24

2011-04-06

Nya CBR Guidelines Empowerment
Community based inclusive development model

Ingela Friman informerar om avsnittet Empowerment och ger exempel från det pågående projektet i Moçambique.

Starta alltid ett projekt med utbildning om empowerment.

Vad är empowerment?
Självkänsla, ha något att säga och bli lyssnad på, kunna fatta egna beslut, ha och uppnå kontroll, vara fri och oberoende, vara kapabel att kämpa för sina rättigheter,
bli sedd och respekterad som jämställd med möjlighet att göra något, själv kunna förändra sin situation.

Process från medvetenhet till större kapacitet och förändring. Från offer och ömkan till aktiva medarbetare.
Nothing about us without us!!

Mål:
Stötta och stärka människor med funktionsnedsättning och deras familj så att de kan använda sina MR i familjen, skola, arbete och annat som påverkar deras liv.

Vad kan vi påverka?
Information för ökad medvetenhet om egen förmåga, MR och samhällets möjligheter / Görs i Moc.b.
Ökad psykisk och fysisk förmåga, skol- och yrkeskunskap / Görs i Moc.b. med hjälp av utbildning och tillämpning av CBR samt utbildning för att kunna arbeta i verkstaden.
Synliggöra personer med funktionsnedsättning leder till förbättrad jämlikhet när de träffar gelikar.
Självförsvar och kommunikation om egna åsikter, makt att göra val och beslut. Hjälpmedel och assistent vid behov. Positiv attityd i familj och samhälle, inget våld och inga institutioner.
Delta som medarbetare på alla nivåer, från familjen till samhällsservice / I Moc.b. har vi möten i byarna där medlemmar från Ademo-Monapo som förebilder berättar hur de klarar sitt dagliga liv, arbeta med jordlotten, arbeta som lärare i skolan, ge radiointervjuer.

Informella självhjälpsgrupper för att lösa problem och göra olika aktiviteter. Av kvinnor och män, unga och gamla, med olika utbildningsnivåer, med olika funktonsnedsättningar och andra. De löser själva problemen, blir sedda i samhället / I Moc.b. är verkstaden och Rehab.kommittén bra exempel.

Handikapporganisationen samarbetar med samhällets CBR-program och vice versa = Partners. På alla nivåer, handikapp och/ paraplyorganisation
Samarbeta med andra med samma mål, vilket blir fler personer och grupper, större påverkansmöjlighet / I Moc.b. samarbetar Ademo-Monapo med flera hk-grupper och flera distrikt.
Politisk delaktighet; diskutera i familjen, rösta på parti, utbilda och påverka politiker och regering om MR och krav för personer med funktionsnedsättning / I Moc.b. firar Ademo-Monapo Internationella Handikappdagen och bjuder in politiker, myndigheter och allmänheten.

Ingela Friman