CBR utbildning Karolinska Institutet

Publicerad: 2009-02-11

Tema CBR-utbildning på KI
I år startade KI utbildning om CBR för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och andra sjukvårdsgrupper. Kursledaren Helen Fitinghoff och arbetsterapeut Susanne Guidetti berättade om upplägget, resultatet och eventuell fortsättning. Gábor Tiroler var en av lärarna och berättade om sina intryck.

Helene är internationell samordnare KI. Susanne initiativtagare CBR kursen, underlättar utbytet med lärare och studenter internationellt. Första kursen gavs i våras.
Samhälls och hembaserad rehabilitering. Kursen ges på engelska. 11 studenter från 5 länder i första omgången i våras. Gábor föreläste som en av de första föreläsarna. Kursen går med dubbla perspektiv, t ex hur ser hemrehabiliteringen ut i USA resp Uganda. Gruppen var en resurs där deltagarna gav perspektiv från många länder. Effekten av åtgärder bedömdes och hur det såg ut i hemlandet. Hur lagarna såg ut i det egna landet var deltagarnas första mål. Kursen kommer att bli en fristående programöverskridande kurs. Den planeras i vår att hållas i maj– juni. Hittills har deltagarna utgjorts av sjukgymnast- och arbetsterapeutstuderande, ett mål är att sjuksköterskestudenter också börjar söka kursen.
2 examinationer görs varav 1 är gruppexamination. Studenterna gjorde mycket på fritiden tillsammans. Nätverk stimulerades. Inträdeskravet är att deltagarna gått minst 2 år på grundutbildningen. Patientfall används kring hur lagarna ser ut och vad man kan kräva i samhället och vad kan hända i mötet. Presentation och opponentskap görs av studenterna. Studenter som åker till Kenya har nu bättre förberedelse och har lärt känna personer vilket även underlättar Susanne Guidettis arbete som koordinator. Poäng 7,5 högskolepoäng, 5 v studier. Vid utvärdering av kursen uppskattades bland annat interaktionen mellan lärare och studenter. Tillgång till bra bibliotek i Flemingsberg samt datorer. Studenterna jobbade ca 15 tim/v utöver föreläsningarna. Föreslås att WHO-manualen och David Werners böcker används mer som bas. Många uppskattade att lära om egna och andras kulturer. Önskemål om fler professioner, sjuksköterskor kan komma att bidra med fler landperspektiv. Till nästa kurs finns även studenter från nordiska grannländer bland deltagarna. 20 deltagare per kurs, 15 personer har hittills anmält sig.
Kursen kan bli en viktig del i KIs internationaliseringarbete. Studenter från andra länder får hjälp med boende och ofta stipendier. Susanne skriver ansökan varje år till programkontoret för lärarutbytet. Ännu finns ej utrymme till detta för andra länder än Kenya. Man söker nu stötta utbildningen av rehablärare i Kenya så att de får magisternivå vilket skulle lyfta de kenyanska studenternas utbildningar till bachelor och ge möjlighet att söka forskningsbidrag. Det internationella arbetet har gett många ringar på vattnet. Ansökningstider är som vanligt 15 okt resp 15 april. För yrkesverksamma kostar utbildningen, men som student är den gratis. Lärarna från olika professioner samarbetade i undervisning och bedömning. De internationella lärarna har medverkat i ett levande samarbete. Uppföljning av kursen i de olika länderna föreslås.
Kursen kan läsas på: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=13488&a=29155&courseCode=1XX011 på engelska och
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=13488&a=29155&courseCode=1XX011på svenska.

sekr FRU
info@fru.se