GENOMFÖRDA SEMINARIER

1985 Vad är CBR?
1986 Hemkomna biståndsarbetare redogör för sina erfarenheter. Handikappades syn på rehabilitering i u-land. Presentation av Minor Field Studies.
1987 Organisationer informerar om sina rehabiliteringsprogram. Biståndsarbetare av olika yrkeskategorier berättar om egna erfarenheter.
1988 CBR – Var står vi i dag?
1989 Barn med särskilda behov – En uppgift för primärhälsovården?
1990 Har västerländsk psykiatri någon plats i u-länder? Kan man arbeta med psykiatri i u-länder?
1991 Att starta och driva ett CBR projekt. Kulturmötet i rehabilitering
1992 Specialpedagogik och undervisning av barn med funktionshinder
1993 CBR – Är det genomförbart i Sverige?
1994 Rehabilitering i Latinamerika
1995 Handikapporganisationerna och de funktionshindrades roll i CBR
1996 Vem styr rehabiliteringen? Empowerment.
1997 Problembaserad inlärning för oss som arbetar med CBR
1998 För in handikappaspekter i allt bistånd!
2000 Rehabilitering i Östeuropa
2001 CBR 25 år – dröm eller verklighet
2002 Hörselskadade och döva
2003 Rehabilitering i krig och katastrofer
2004 Rehabilitering i Etiopien – Möjligheter och hinder för när baserad rehabilitering
2005 Att arbeta med barn med funktionshinder i Malaysia och i Kenya
2006 Språklig kommunikation med enkla medel – Hur kan du kommunicera med personer med tal- eller hörselnedsättning?
2006 Habilitering/rehabilitering av döva och hörselskadade i utvecklingsländer
2007 Stefan de Vylders presentation på seminariet mars 07
2008 Seminarium om Vitryssland med Barbro Henriksson
2009 FRU´s 25 – års jubileum med Internationellt seminarium
2011 Närbaserad rehab.
2009 Seminarium med föreningen Piña Palmeiras vänner
2010 Internationellt seminarium om den nya globala CBR-strategin för personer med funktionsnedsättning
2011 Närbaserad rehab.
FRU 25 ÅR – EN HISTORISK ÅTERBLICK
2014 ”Situationen för barn med funktionsnedsättningar i Ryssland” var temat för ett FRU seminarium den 20 oktober 2014.
Ademo Monapo 20 okt 2015 Ett seminarium med våra samarbetspartners från Mocambique på besök i Sverige
Seminariet Flyktingar med funktionsnedsättning 24 maj 2016