Indien-rapport på FRU-möte 29 januari 2009

Indien-rapport  FRU-möte 29 januari 2009 – med presentation av Singoalla Tiroler

Kvällens presentation ”Intryck från ett CBR-nätverk i Indien” gjordes av Singoalla Tiroler som arbetat som volontär i tre månader på CBR Network i Bangalore i södra Indien som är ett kunskapscenter och advocacy-organisation för CBR i främre Asien.

Sedan 1985 har organisationens grundare Indumathi Rao arbetat med CBR. Först gällde det olika byprojekt, på senare tid mer inriktning på informations- och utbildningsarbete och lobbying i ett internationellt asiatiskt nätverk, CBR Network. Under del av tiden har hon fått finansiellt stöd från Sida. Från nätverket kommer många personer som arbetar med CBR i andra länder och går på kurs i Bangalore. Nätverket är omfattande, men det kändes inte alltid förankrat på gräsrotsnivå.

Singoalla, med erfarenhet av bl.a. arbete med personer med utvecklingsstörning, och hennes pojkvän Carlos, som är blivande jurist, arbetade bl a med en utvärdering av hur kurslitteraturen från CBR Network användes på en CBR-kurs på Bangalore University som arrangeras i samarbete med organisationen. I samband med både utvärderingen och annat arbete med granskning av publikationer om CBR för kurs- och informationsaktiviteter, kunde Singoalla och Carlos intervjua personer med funktionsnedsättningar i byar på landsbygden och besöka skolor och utbildningscentra.

Utvärdering visade att kurslitteraturen inte var anpassad till indiska CBR-projekt utan använde exempel från andra världsdelar med bilder från Latinamerika och namn från Afrika. Det hade sagts att kursen skulle kunna fungera för personer som är illitterata, men det var nog omöjligt med tanke på alla texter som skulle studeras och skrivas.

En kurs rörde t.ex. tidig upptäckt av barn med funktionsnedsättning för förskollärare, så att de skulle ha kunskap om funktionsnedsättningar när de undervisar barn i skolan och kunna upp-täcka barn med särskilda behov. Ett tag efter kursen blev några kursdeltagare intervjuade av Singoalla och Carlos. Tyvärr visade det sig att många inte alltid förstått allt på kursen och hur de skulle kunna upptäcka barn med funktionsnedsättning i klasserna. Hos några stod kursboken fortfarande inplastad i bokhyllan utan att vara öppnad och läst.

Singoalla och Carlos hjälpte också till med en asiatisk konferens om FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 1995 infördes lagstiftning i Indien (the Handicap Act) som rör personer med funktionsnedsättning. Men det har blivit mer en teoretisk lag än en verklig genomförd lag ute i verkliga livet. Frågan är nu hur FN-konventionen kommer att appliceras och användas i Indien. Framtiden får visa det!

Anna Lindström