FN-dokument

Länkar till FN-dokument

Ad hoc-kommittén om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder
Bland annat länkar vidare till dokument som utfärdats av denna FN-kommité.

Barnkonventionen-i-sin-helhet
FNs barnkonvention.

FNs standardregler för mänskliga rättigheter
FNs standardregler för mänskliga rättigheter i svensk översättning.

Salamanca declaration
FN-dokument om undervisning för personer med särskilda behov.

The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
Standardreglerna är 22 stycken och inbegriper alla områden i det dagliga livet för personer med särskilda behov. Du kan också hitta en svensk översättning på Independent Livings hemsida under länkrubrik – Organisationer för PDW.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities