Böcker och tidskrifter om CBR

Healthlink
Artiklar om låginkomstländer och olika typer av problematik.

Ortholetter
Webbaserad tidskrift om ortopediska hjälpmedel i låginkomstländer.

Taylor and Francis Journals
Samling av olika artiklar om CBR.

WHOdisability and rehabilitation
Alla WHOs publicerade artiklar inom området funktionshinder och rehabilitering.