CBR i världen

 

Historical development of CBR

Artikel skriven av Einar Helander 2013

CBR for people with visually handicaps
CBR-projekt för synskadade i Bangalore, Indien.

Palmeras vänner
Svensk vänförening till Piña Palmeras, ett utvecklings- och rehabiliteringscenter för barn och ungdomar med funktionshinder.

 Step AheadStep Ahead
CBR-projekt som framför allt riktar sig till människor med schizofreni eller liknande diagnoser.