CBR-manual

CBR-manual

CBR manual chapter 01-03
PDF-fil. CBR-manual kapitel 1-3. Vill du beställa manualen? Gå in via länk ”Artiklar” och klicka på Beställ CBR-manual eller beställ från WHO, så får du hjälp.

CBR manual chapter 04-07
PDF-fil.CBR-manual kapitel 4-7.

CBR manual chapter 08-16
PDF-fil.CBR-manual kapitel 8-16.

CBR manual chapter 17-18
PDF-fil.CBR-manual kapitel 17-18.

CBR manual chapter 19-20
PDF-fil.CBR-manual kapitel 19-20.

CBR manual chapter 21
PDF-fil.CBR-manual kapitel 21.

CBR manual chapter 22-24
PDF-fil.CBR-manual kapitel 22-24.

CBR manual chapter 25-30
PDF-fil.CBR-manual kapitel 25-30.

Guide for local supervisors
PDF-fil. Instruktion till lokala handledare.

Guide for people with disabilities
PDF-fil. Instruktion till personer med funktionshinder.

Guide for school teatchers
PDF-fil.Instruktion till lärare.

Guide for the community rehabilitation committee
PDF-fil. Instruktion till CBR-kommitén.

Introduction