Internetbokhandlare

TALC – Teaching-aids at low cost
Organisation som bland annat säljer utbildningsmaterial för att hjälpa till att höja standarden på hälsovård i låginkomstländer.

WHO bookshop
WHOs internetbokhandel.