Organisationer som arbetar för rättigheter och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning

MyRight
Funktionshinderrörelsens biståndsorganisation. MyRights vision är  ett samhälle där alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras i enlighet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Länk till organsationens webbplats MyRight.se

Hoppets Stjärna
Arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. Länk till organsationens webbplats Starofhope.org

PRO Global
Världens gamla blir allt fler. Föreningen PRO Global vill förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen. Kontakt via daniel.eg.asplund@gmail.com

ILEP International Federation of Anti-Leprosy Associations
Organisation som arbetar med att minska och förhoppningsvis utrota lepra.
Länk till organsationens webbplats Ilepfederation.org

Independent Living
Institute on Independent Living är en stiftelse som arbetar för att främja själv-bestämmande för människor med funktionshinder. Dess webbplats innehåller mycket information samt ett stort bibliotek med artiklar. Länk Independentliving.org