Moçambique-rapport på FRU-möte 2 december 2008

2009-01-31 Anna Lindström

Moçambique-rapport på FRU-möte 2 december 2008
– med presentationer av Gábor Tiroler och Joakim Davidsson

Kvällens presentationer rörde FRUs projektstöd till handikapporganisationen ADEMO i Moçambique och projektdelen om CBR-kunskap.

Gábor och Joakim höll en CBR-kurs i oktober 2008 tillsammans med ADEMO, en handikapp-organisation i samhället och distriktet Monapo. Gábor undervisade två veckor och Joakim var där tre veckor.
Deltagare i kursen var både personer med funktionsnedsättning från ADEMO samt professionella och beslutsfattare i staden. Kursen hölls i sjuksköterskeutbildningens lokaler.

Syftet var att
– främja samhällsutvecklingen genom att använda CBR-strategin
– ta tillvara på resurser i distriktet både centralt och ute i byarna
– ge yrkesverksamma och personer med funktionsnedsättning en ökad insikt om CBR
– motverka korruption

Deltagarna fick i uppdrag att arbeta två och två i team med relativt jämn könsuppdelning, med en professionell och en person med egen funktionsnedsättning. Utbildningsnivån omfattade både välutbildade och lågutbildade.

De deltog i grupparbeten med rollspel på omvänt sätt; de professionella fick spela rollen som person med funktionsnedsättning och tvärtom. Alla deltog i detta. I början var det de professionella som rapporterade om uppgifterna, men under kursen kom alla till tals.

Personerna med kunskaper om sina egna funktionsnedsättningar förstod inte alltid att de hade stor kunskap och erfarenheter som kunde vara till fördel för att lösa problem. Kursen hjälpte dem att inse detta och att mer lita på sina egna resurser.

Övningar kring demokrati och empowerment visade vad CBR-strategin innebär med ett demokratiskt arbetssätt och hur man tar tillvara lokala resurser. Praktiskt arbete gjorde att förståelse uppnåddes i högre grad.

Ett besök i en by gjordes där man bl.a. diskuterade vattenbristen. Att det tar upp till fem timmar för att gå och hämta vatten gör att många personer med funktionsnedsättning och äldre inte kan hämta vatten utan är beroende av andra. Invånarna i byn skulle vilja använda CBR-kommittén och ADEMOs inflytande för att få en brunn i byn.

Gábor var 5 år i Moçambique 1977-1983. Moçambique fick 1978 som ett av de första länderna i Afrika primärhälsovård på nationell basis enligt Alma Ata-deklarationen Hälsa för Alla före 2000. Men området rehabilitering är eftersatt. I Monapo-distriktet med ca 300 000 invånare finns bara ett sjukhus med två läkare, 1 sjukgymnast och arbetsterapeut saknas helt.

Moçambique har parlamentarisk demokrati men är ett land med mycket korruption och våld (rån och överfall) framför allt mycket våld mot och utnyttjande av kvinnor.

Lite FAKTA om Moçambique just nu:
Nu är läskunnigheten för kvinnorna ca 30% i landet.

Kina finns numera på plats för både bistånd och handel.

Svedjejordbruk med träplogar syns sida vid sida med trådlöst Internet och mobiltelefoner.

Speciella hälsorisker är:
Krokodiler som anfaller människor och orsakar svåra skador på armar och ben som måste amputeras eller läker dåligt. Det finns proteser men de är inte så lättillgängliga.

Kolera sprids från vattensamlingar där vatten hämtas.

Transporter på lastbilsflak – en av de största olycksriskerna i landet med många fall. Lastbilar används istället för minibussar.

Anna Lindström
info@fru.se