OM FRU

 

-005

FRU:
• verkar för att utifrån ett rättighetsperspektiv stödja och stärka personer med olika former
av funktionsnedsättningar i resurssvaga länder.

• arbetar med och förmedlar kunskap och erfarenheter om CBR – Community Based Rehabilitation.

• är en ideell partipolitisk och religiöst obunden förening vars medlemmar har erfarenhet av och intresse för re/habilitering och CBR.

 

 

Kommentera