PÅGÅENDE PROJEKT

Samarbete med Ademo-Monapo i Mocambique

FRU har sedan en förstudie 2006 samarbetat med funktionshinderorganisationen Ademo-Monapo i norra Mocambique. Vi fortsätter nu att tillsammans med Emmaus Björkå och finansiering från Sida/Forum Syd stötta och arbeta med Ademo-Monapo genom projektet ”Ökade rättigheter för personer med funktionsnedsättning i norra Moçambique”.

Syftet är att stärka personer med funktionsnedsättning för att förbättra deras levnadsvillkor samt öka tillgången till rättigheter. Community Based Rehabilitation (CBR) är den huvudsaklig metoden, som innebär att arbeta med re/habilitering av främst barn i deras hemmiljö. En viktig del är också att utbilda och diskutera med föräldrar hur de kan förhålla sig till barn med funktionsnedsättningar. Målet är att 250 barn och vuxna ska klara sig bättre, men vi räknar med att många hundra fler ska nås av projektet på något sätt.

Fokus är på barn, flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar och vuxna knutna till målgruppen så att de bättre kan hävda sin rätt till utbildning och försörjning. Projektet kommer att omfatta satsningar i de lokala grundskolorna för att de ska ta emot elever med funktionsnedsättning, framför allt elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Ademo-Monapo arbetar också med ett traineeprogram med yrkesträning, samt utbildar medlemmar och personer inom projektet kring HIV/Aids och hälsa. För att arbetet ska bli hållbart och långsiktig är det också viktigt att få lokala myndigheter att ta till sig CBR som en del i sitt arbetssätt.

Projektet finns i tre distrikt i Nampula-provinsen i norra Mocambique som är en väldigt fattig region.

Tidigare uppdatering kring projektet
Moçambiqueprojektets status 2014