Moçambiqueprojektets status 2014

Tillsammans med funktionshinderorganisation Ademo – Monapo i Moçambique, gjorde FRU en förstudie 2006 utifrån konceptet CBR – Community Based Rehabilitation. Förstudien fortsatte med utvecklingsprojekt med målet att barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet och försörja sig själva.

Till 2013 hade de byggt upp tre verkstäder i tre distrikt och 80 personer fått arbete. Ademo-Monapo tillverkar bl.a. kryckor och rullstolar och ca 140 personer har fått tillgång till hjälpmedel. Sammanlagt 2500 personer har dessutom fått utbildning i CBR, bra mat och god hygien, HIV/Aids och om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån FN konventionen (CRPD). Den svenska insatsen har varit 1,5 miljoner kronor. Dessutom har flera FRU-medlemmar under kortare perioder varit i Moçambique och arbetat tillsammans med Ademo-Monapo.

Från hösten 2013 har Föreningen Emmaus Björkå tagit över det administrativa och operativa ansvaret, men för att nå en hållbar utveckling fortsätter medlemmar från FRU samarbetet med Emmaus Björkå och de ingår i en stödgrupp för projektet. Samarbetet med Ademo-Monapoi Moçambique fortsätter med utvidgad målgrupp och nu med fokus på barn och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.