STYRELSE

Ordförande: Johanna Bergsten
Kassör: Inka Löfvenmark
Sekreterare: Jasmine Karlsson-Ryss
Ledamöter: Torbjörn Arzt, Elisabeth Lagerkrans
Suppleanter: Joakim Davidsson, Ann-Mari Thorsen, Helen Lidström och Minna Teriö
Revisor: Kerstin Bergenholtz
Valberedning: Ulrika Wallbing, Ingela Friman

Presentation av oss i styrelsen
Johanna Bergsten är nyvald som ordförande för FRU, hon kom in i styrelsen 2015 och är nu tillbaka efter ett års uppehåll. Under vintern 2017/2018 bodde hon ett halvår i Östra DR Kongo och arbetar nu med projekt i Centralafrika på en svensk biståndsorganisation, samt har uppdrag inom kommunikation och inkludering för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Innan dess har hon lett större projekt kring rätten till utbildning och egenmakt på Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) för och med unga i Sverige, Tanzania och Rwanda. Johannas bakgrund är i bland annat genusvetenskap och mänskliga rättigheter och hon har lång erfarenhet från utvecklingsarbete på gräsrotsnivå i Östafrika.

Inka Löfvenmark är sjukgymnast, specialiserad på ryggmärgsskaderehabilitering och arbetar vanligtvis på Spinaliskliniken/Rehab Station Stockholm. Hon har sedan 2009 varit koordinator i ett projekt med målet att etablera rehabilitering för personer med ryggmärgsskada i Botswana och bodde där i 3 år. Inka är även ledande i ett liknande projekt i Loni i Indien och med förberedelser för att starta ett i Zambia.

Ann-Mari Thorsén är också sjukgymnast och har länge arbetat som lärare på Fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet och där bl.a. arbetat med  internationella frågor/student- och lärarutbyten för alla världsdelar inklusive länder som Uganda, Rwanda och Indien. Dessförinnan kliniskt verksam i Sverige men även ca 5 års utlandsarbete bl. i Jerusalem och på krigssjukhus drivet av Internationella Röda Korset i Pakistan/Afghanistan. Satt länge i styrelse och AU för Svenska Afghanistankommittén.

Elisabeth Lagerkrans arbetar som utredare på Myndigheten för delaktighet (MFD), främst inom området välfärdsteknik och kognition. Är arbetsterapeut och kemiingenjör från början. Har inte jobbat så mycket utomlands men alltid velat. Har varit i Serbien två omgångar med barnhjälpmedel och rest runt på olika barnhem, sjukhus och skolor där det fanns barn med funktionsnedsättningar och bl. a hållit workshops.

Torbjörn Arzt arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap, historia och sociologi. Han har ett stort intresse för afrikanskt samhällsliv och politik. I två år bodde han med sin familj i Nairobi, Kenya och arbetade på svenska skolan där. Han har även lett flera skolutbyten med Tanzania. Torbjörn har varit med i FRUs styrelse fem år

Joakim Davidsson är suppleant i styrelsen i år men har varit aktiv tidigare i styrelsen och valberedning. Han jobbar som sjukgymnast på habiliteringen med barn med olika funktionsnedsättningar och har länge varit intresserad av det globala perspektivet. Joakim är med i projektgruppen för Mocambiqueprojektet som FRU driver tillsammans med Emmaus-Björkå och har gjort flera resor till Mocambique inom det.

För Jasmine Ryss-Karlsson, Helen Lidström och Minna Teriö – presentationer kommer inom kort.