STYRELSE

Ordförande: Tomas Lagerwall

Kassör: Kerstin Bergenholtz

Sekreterare: Hélène Fitinghoff

Ledamöter: Torbjörn Arzt, Patrik Karlsson, Ellen Andreasson och Inka Löfvenmark

Suppleanter: Ingela Friman, Gabor Tiroler och Johanna Bergsten

Revisor: Ann-Mari Thorsen

Valberedning: Ulrika Wallbing