Välkommen till FRU

AKTUELLT

Stort tack för de här åren!

FRUs avgående styrelse tackar alla medlemmar och samarbetspartners för stöd, tid, energi och gott samarbete. FRUs fyrtioåriga historia går mot sitt slut men den kunskap och information som har skapats och spridits lever kvar.

Återväxten i föreningen har varit svår de senaste åren och FRUs extra föreningsstämma 12 juni 2021 bekräftade det ordinarie årsmötets beslut att föreningen läggs ner. Den här webbplatsen kommer att finnas kvar till årsskiftet 2021/2022 så passa på att ladda ner de kunskapsresurser som du är intresserad av.

Om du är intresserad av att ingå i ett lösare nätverk för kunskap och erfarenhet kring rehabilitering och tillgänglighet i låginkomstländer från ett perspektiv av Community Based Rehabilitation maila johanna(snabel-a)extraordinary.se Nätverket kommer att ses minst en gång om året framöver, det första tillfället blir i maj 2022.

OM FRU

FRU arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. Vi ser CBR (Community-Baised Rehabilitation) som ett viktigt verktyg för att uppfylla den visionen.

FRU vill bidra till allas lika rätt att delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt.

FRU vill följa FNs Deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

FRU betonar vikten av att personer med funktionsnedsättningar deltar i beslut som rör dem själva.

*) CBR – Community Based-Rehabilitation. En strategi som utarbetats av WHO.

Läs mer Varför vi behövs

 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.