VARFÖR VI BEHÖVS

FRU arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället. Vi ser CBR (Community-Based Rehabilitation) som ett viktigt verktyg för att uppfylla den visionen.

FRU vill bidra till allas lika rätt att delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt.

FRU vill följa FNs Deklaration om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

FRU betonar vikten av att personer med funktionshinder deltar i beslut som rör dem själva.

FRU bidrar i rehabiliteringsprojekt.

FRU har en stor samling intressanta artiklar, uppsatser och vetenskapliga dokument som framför allt rör CBR*, närbaserad rehabilitering i utvecklingsländer. FRU har också länkar med anknytning till re-habilitering i resurssvaga länder och CBR.

FRU är en utmärkt källa till erfarenheter för den som vill arbeta, praktisera eller studera rehabilitering i resurssvaga länder. FRU ger också möjligheter till givande kontakter .med organisationer och personer intresserade av rehabilitering och CBR.

FRU är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Bland FRUs medlemmar finns olika yrkeskategorier och andra intresserade av re/habilitering i utvecklingsländer. Föreningen är öppen för alla som har intresse av föreningens verksamhet.

FRU har listor med medlemmars erfarenheter och kunskaper om re/habiliteringsinsatser i utvecklingsländer, som kontinuerligt uppdateras. FRUs medlemmar har arbetat eller gjort studiebesök i olika länder där re/habiliteringen är under utveckling.

FRU bildades 1984 av några personer som arbetat med re/habilitering i låginkomst-
länder och som kände att de saknade ett gemensamt forum för sitt engagemang.

*) CBR – Community Based-Rehabilitation. En strategi som utarbetats av WHO.