VERKSAMHET

Veras_14-17_04_08_160

FRU är en utmärkt källa till kunskap om CBR, som är en modell för närbaserad re/habilitering, utarbetad av världshälsoorganisationen WHO.CBR strävar efter att ge personer med funktionsnedsättning samma rättigheter och möjligheter att leva som andra och delta i samhällslivet på lika villkor.

FRU arrangerar seminarier om re/habilitering,  CBR och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FRU ger tillgång till artiklar, uppsatser och skrifter om funktionsnedsättningar/ CBR  företrädesvis i resurssvaga länder.

FRU förmedlar kontakter till personer, som vill öka sina kunskaper om re/habilitering och CBR inför arbete/studier/praktik i  länder med begränsade resurser.

FRU vill också får fram mer kunskap om kulturkrockar, genusfrågor, hierarkier, m.m i resurssvaga länder.

 

 

Kommentera