KOMMANDE AKTIVITETER

Ny i Sverige med funktionsnedsättning – vilka möjligheter till stöd och re/habilitering finns och vad borde finnas?

Välkommen till ABF-huset torsdag den 14 november 2019 kl. 18–19.30. Då arrangerar Föreningen för rehabilitering (FRU) ett seminarium kring förutsättningarna för nyanlända med funktionsnedsättning.

Medverkande:
Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter
Ida Kåhlin är ordförande för Sveriges arbetsterapeuter och även lektor i arbetsterapi. Ida kommer att reflektera kring hur vi genom tidiga insatser och effektivare kompetensanvändning kan skapa bättre förutsättningar för integrering och etablering.

Independent Living Institute (ILI) och projektet Disabled Refugees Welcome
Julius och Jamie Bolling talar om ILI och DRW som arbetar för migranter med normbrytande funktionalitet. Julius och Jamie tar också upp metoder som kan förbättra mottagande och etablering av migranter och asylsökande/flyktingar i Sverige

RG Integration
Madeleine Bille talar om RG Integration vars syfte är att öka kunskapsnivån för anhöriga samt för nyanlända personer i Sverige som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar.

Plats och lokal
Seminariet sker i Per-Albinrummet i ABF-huset, Sveavägen 41, tunnelbanestation Rådmansgatan.  Det kommer att finnas smörgåsar och the/kaffe till en kostnad av 50 kronor.

Anmälan till admin@fru.se senast torsdagen den 7 november.

Seminariet sker i samarbete med ABF Stockholm