KOMMANDE AKTIVITETER

Seminarium med ADEMO-Monapo från Moçambique torsdag 23 maj kl 18:00

ADEMO-Monapo är en förening för/av och med personer med funktionsnedsättningar med säte i Monapo i Nampula-provinsen i Moçambique. I början på 2000-talet var ADEMO-Monapo och Afrikagrupperna samarbetspartners, från 2006 har FRU (Föreningen för re/habilitering och utveckling) varit involverad, sedan några år tillbaka samarbetar de med Emmaus Björkå. En betydande utveckling har skett under åren. Medvetenheten om funktionshinder i samhället har ökat och stigmatiseringen har minskat. Idag finns många barn med funktionsnedsättningar i skolan, familjer får anpassat stöd i hemmet och fler har fått möjlighet att försörja sig själva. Många kvinnor arbetar i de verkstäder som producerar hjälpmedel utöver andra produkter som de säljer. I maj är tre personer från ADEMO på besök i Sverige.

Torsdagen den 23 maj anordnar FRU, Forum Syd och ADEMO-Monapos vänner ett seminarium som kommer att ge en tillbakablick på projektets historia, de fina resultat som har uppnåtts och något om framtiden.

18.00 Välkomna
18.10 Leave no one behind, Anna Blücher, Forum Syd
18.20 Ilda Brau, Rosario Félix Jorge och Carlota Aly från Ademo-Monapo berättar om projektet
19.00 Frågor och diskussion
19.30 Slut

Fika finns från kl 17.45

Moderator: Johanna Bergsten ordförande FRU

Seminariet hålls i Forum Syds lokaler på Alsnögatan 7, Danvikstull, Stockholm

Anmäla dig senast 20 maj till admin@fru.se

Varmt välkomna!