KOMMANDE AKTIVITETER

Välkommen till FRUs årsmöte 2019
Tisdag 9 april i Cedergruppens lokaler vid Fridhemsplan, Stockholm, Sankt Göransgatan 66.

Årsmötet föregås av att Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, berättar om funktionsrättsrörelsens arbete globalt och nationellt med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Fika finns från 17.45 (kaffe, the, smörgås, frukt)
Föredrag Mia Ahlgren 18.00 – 18.45
Årsmötesförhandlingar 19.00 -20.00

Anmäl din närvaro till admin@fru.se senast 4 april

Alla är välkomna, medlemmar som har betalat medlemsavgifter för 2018 eller 2019 har rösträtt.

Betala medlemsavgiften på Postgiro 481 83 97 – 4 och uppge namn i meddelandefältet. Det går även att betala kontant på plats.